Nyírcsászári

ASP pályázat

Nyírcsászári község önkormányzata

Sajtóközlemény

nyírcsászári község önkormányzata asp központhoz való csatlakozása köfop-1.2.1-vekop-16-2017-00879 számú projekt

Nyírcsászári Község Önkormányzata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás keretében 7 millió Ft összegű támogatást nyert.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00879 azonosítószámú „Nyírcsászári Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” projekt támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását az önkormányzat számára.

A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP rendszer szakrendszereihez történik meg a csatlakozás: iratkezelő rendszer, önkormányzati települési portál rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar-és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Az elnyert támogatás az ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a munkatársak képzésen való részvételére és egyéb szakmai tevékenységek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeire használható fel. A szakmai tevékenységek keretén belül megtörténik az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, az önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, tesztelés, élesítés.

A támogatás maximális értéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Az elnyert összeg 7 000 000 Ft, amelyből eszközbeszerzésre 3. 150 000 Ft, egyéb szakmai költségekre 3 850 000 Ft fordítható.

Nyírcsászári Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” megnevezésű KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00879 azonosítószámú projekt 2017. 06. 01.- 2018.06.30. között kerül megvalósításra.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valóul meg.

További információ a nyircsaszarionk@gmail.com e-mail címen kérhető.