PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL

496 823 965 FORINT

TÁMOGATÁST NYERT AZ

EFOP-1.5.3-16-2017-00119

AZONOSÍTÓSZÁMÚ,

„A CÉL KÖZÖS, EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT!” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA.

 

Projektgazda: Piricse Község Önkormányzata

 

Konzorciumi tagok:

 

Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.

Célunk:

Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sport napokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni. Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre.

2018. július 2.

Piricse Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 496 823 965 FORINT TÁMOGATÁST NYERT A „ A CÉL KÖZÖS, EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT” CÍMMEL AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00119 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTEN.

A projektet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. A konzorciumot magába foglaló 10 településen – Nyírderzs, Nyírcsászári, Nyírkáta, Nyírpilis, Encsencs, Piricse, Penészlek, Ömböly, Balkány, Kállósemjén – a projekt 36 hónapja során különböző programok valósulnak meg. Fő célkitűzésünk, hogy a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.

Célunk a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése; munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése; a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése; közösség egészségfejlesztése; a térségi életminőség javítása; a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sport napokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni.

Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre.

A program tervezett fizikai befejezése 2021. január 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.